WHO ARE WE? 2022-03-31T09:37:07+02:00

Who are we?

Økonomiformidlingen is a student initiative at the Norwegian School of Economics, and relies on voluntarily engagement. We are an independent organization which offers free economic advice to all private individuals who desire it. Our guidance is of course confidential. Our advisors have minimum one year of education within economy. They have as well gone through coursing and are ready to meet a broad range of inquiries.

Hvordan jobber vi?

Når du kontakter oss vil du så fort som mulig bli fordelt til et team av rådgivere. Vi har fordelt alle rådgiverne våre på tre team, ett på mandag, ett på tirsdag og ett på onsdag. Det betyr at din rådgiver er på vakt en gang i uken. Rådgiverne våre er svært engasjerte og ønsker å hjelpe deg på best mulig måte, derfor legger mange av dem ned flere timer utenom vakt hvis saken krever det. Økonomiformidlingen følger skoleåret og de ferier dette innebærer. Du kan gjerne kontakte oss i disse periodene også, men vi får ikke begynt behandling av saken din før vi starter opp igjen etter ferien.

Vi kan holde kontakt med deg via kanalen(e) du foretrekker, enten via e-post, telefon eller på vårt kontor i Bergen sentrum. Det første møtet vil være et kartleggingsmøte, og normalt sett vil vi ikke kunne løse saken under dette møtet. Du vil få svar fra oss så raskt som mulig når vi starter å behandle saken. Av erfaring vil behandlingstid variere avhengig av sakens alvorlighetsgrad.