Tjenester 2022-09-27T22:48:06+02:00

Hva kan vi hjelpe med?

Økonomiformidlingen kan bistå med de fleste spørsmål og problemer av økonomisk art, dette kan for eksempel være;

Hva kan vi ikke hjelpe med?

Som følge av rettslige og selvpålagte begrensninger vil vi måtte avvise enkelte forespørsler. Vi kan ikke tilby rådgivning innen investeringsvirksomhet, finansieringsvirksomhet eller gjeldsordning etter gjeldsordningsloven. Vi tilbyr heller ikke rådgivning til næringsvirksomhet. Økonomiformidlingen har ikke mulighet til å gi ut penger eller gjennomføre finansielle transaksjoner. Vi har ikke mulighet til å bistå med juridiske spørsmål. Hvis man har spørsmål som er av juridisk art, anbefaler vi at man tar kontakt med de flinke jusstudentene i Jussformidlingen.