HVEM ER VI? 2021-10-20T18:30:27+00:00

Hvem er vi?

Økonomiformidlingen er et studentinitiativ ved Norges Handelshøyskole (NHH), som baserer seg utelukkende på frivillig engasjement. Vi er en uavhengig organisasjon som tilbyr gratis økonomisk rådgivning til alle privatpersoner som ønsker det. Vår rådgivning er selvfølgelig taushetsbelagt. Våre rådgivere har minimum ett års utdanning innenfor økonomi. De har i tillegg gått gjennom kursing, og står klare til å møte et bredt spekter av henvendelser.

Det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss. Økonomiformidlingen bistår med spørsmål om blant annet gjeld, forsikring, lån, skatt og pensjon. I tillegg hjelper vi også til med å sette opp budsjett.
Som følge av rettslige og selvpålagte begrensninger vil vi måtte avvise enkelte forespørsler. Vi kan ikke tilby rådgivning innen investeringsvirksomhet, finansieringsvirksomhet eller gjeldsordning etter gjeldsordningsloven. Vi tilbyr heller ikke rådgivning til næringsvirksomhet. For juridiske spørsmål anbefaler vi kontakt med jussformidlingen.

Hvordan jobber vi?

Økonomiformidlingen har ikke mulighet til å gi ut penger eller gjennomføre finansielle transaksjoner. Vi tilbyr gratis økonomisk rådgivning.
Når du kontakter oss vil du så fort som mulig bli fordelt til en rådgiver. Vi har fordelt alle rådgiverne våre på tre team, ett på mandag, ett på tirsdag og ett på onsdag. Det betyr at din rådgiver er på vakt en gang i uken. Rådgiverne våre er svært engasjerte og ønsker å hjelpe deg på best mulig måte, derfor legger mange av dem ned flere timer utenom vakt hvis saken krever det. Økonomiformidlingen følger skoleåret og de ferier dette innebærer. Du kan gjerne kontakte oss i disse periodene også, men vi får ikke begynt behandling av saken din før vi starter opp igjen etter ferien.

Vi kan holde kontakt med deg via kanalen(e) du foretrekker, enten via e-post, telefon eller på vårt kontor i Bergen sentrum. Det første møtet vil være et kartleggingsmøte, og normalt sett vil vi ikke kunne løse saken under dette møtet. Du vil få svar fra oss så raskt som mulig når vi starter å behandle saken. Av erfaring vil behandlingstid variere avhengig av sakens alvorlighetsgrad.