HVEM ER VI? 2018-02-02T01:19:08+00:00

Hvem er vi?

Økonomiformidlingen er et studentinitiativ ved Norges Handelshøyskole (NHH), som baserer seg utelukkende på frivillig engasjement. Vi er en uavhengig organisasjon som tilbyr gratis økonomisk rådgivning til alle privatpersoner som ønsker det. Vår rådgivning er selvfølgelig taushetsbelagt. Våre rådgivere er minimum inne i sitt andre år med økonomistudier ved NHH. De har gjennomgått kursing, og står klare til å møte et bredt spekter av henvendelser.

Økonomiformidlingen kan bistå med spørsmål som omhandler gjeld, forsikring, sparing, lån, pensjon, skatt og mye mer. Vår policy er at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss. Vi hjelper gjerne også med enklere spørsmål, som for eksempel hjelp til å sette opp budsjett, eller spørsmål om utfylling av selvangivelsen. Dersom du har mer kompliserte spørsmål kan du be om en rådgivningstime.
Som følge av rettslige og selvpålagte begrensninger vil vi måtte avvise enkelte forespørsler. Vi kan ikke tilby rådgivning innen investeringsvirksomhet, finansieringsvirksomhet eller gjeldsordning etter gjeldsordningsloven. Vi tilbyr heller ikke rådgivning til næringsvirksomhet. For juridiske spørsmål anbefaler vi kontakt med jussformidlingen.

Hvordan jobber vi?

Vi vil påpeke at vi ikke gir ut penger eller har kontoer som du setter inn penger på og vi betaler din gjeld. Vi gir gratis rådgivning.
Når du kontakter oss vil du så fort som mulig bli fordelt til en rådgiver. Vi har fordelt alle rådgiverne våre på tre team, ett på mandag, ett på tirsdag og ett på onsdag. Det betyr at din rådgiver er på vakt en gang i uken. Rådgiverne våre er svært engasjerte og ønsker å hjelpe deg på best mulig måte, derfor legger mange av dem ned flere timer utenom vakt hvis saken krever det. Vi følger skoleåret og har derfor sommerferie og juleferie. Du kan gjerne kontakte oss i disse periodene også, men vi får ikke begynt behandling av saken din før vi starter opp igjen etter ferien.

Vi holder kontakt med deg på den måten du foretrekker, om dette er telefon, mail eller om du vil komme til vårt kontor i Bergen. Hvis du kommer på klientmøte på kontoret vil vi normalt ikke kunne besvare spørsmålet ditt på første møtet. Det første møtet vil alltid være et kartleggingsmøte. Deretter behandler vi saken din og du vil få svaret fra oss så raskt som mulig. Sakens behandlingstid vil variere avhengig av hvor tung eller vanskelig saken er. Noen saker tar en uke, andre tar måneder.