Skatt

 

Dersom du er skattemessig bosatt i Norge, er du i utgangspunkt skattepliktig for alle inntekter og all formue du har i Norge og i utlandet. I Norge betaler du skatt av inntektene du har opptjent i løpet av et kalenderår. Du er skattepliktig for lønn og andre inntekter, som for eksempel renteinntekter, inntekter fra utleie av eiendom og inntekter fra aksjer. Før skatten beregnes, kan man få fradrag for en rekke utgifter. Dette inkluderer for eksempel rentekostnader til boliglånet, utgifter til reising til og fra jobb, kostnader til barnepass og mer. Hvor mye du skal betale i skatt, vil avhenge av hvor stor inntekt du har hatt. I Norge har vi et progressivt skattesystem, som vil si at de som har lav inntekt betaler en mindre andel av sin inntekt i skatt enn de som har høy inntekt. Vi hjelper klienter med å fylle ut både skattekortet og skattemeldingen. 

 

Økonomiformidlingen har dyktige rådgivere som kan hjelpe deg med spørsmål du har om skatt. Ta kontakt med Økonomiformidlingen i dag for gratis rådgivning.