STYRET 2020-03-04T11:00:05+00:00

Styret

Styret består av fem personer og omtrent halvparten blir byttet ut hvert semester. Dette betyr at vi hele tiden har en overlapp med “nye” og “gamle” styremedlemmer. I dag består styret av følgende personer;

 

Leder

Amund Kleven Rasmussen

Amund begynte i Økonomiformidlingen (ØF) som rådgiver høsten 2019, og er nå leder. Hans oppgaver er å sikre videre drift gjennom finansiering, og han har det øverste ansvaret i ØF. Amund har god kunnskap innen økonomi, budsjettering og andre områder som er viktige som leder for Økonomiformidlingen.

Han kan kontaktes på kontakt@okonomiformidlingen.no ved klienthenvendelser, eller på leder@okonomiformidlingen.no for andre forespørsler.

 

 

 

 

 

 

Nestleder/Økonomiansvarlig

Kristian Hellenes

Kristian startet hos oss som rådgiver, og ble fra august 2019 engasjert som nestleder/økonomiansvarlig. Han tar master i regnskap og revisjon, og ser frem til å bidra med sin kunnskap og engasjement. Oppgavene som nestleder er å støtte opp om leder sitt arbeid, samt å være tilgjengelig for å steppe inn i leder sine oppgaver dersom det skulle behøves.
Kristian kan kontaktes på nestleder@okonomiformidlingen.no.

 

 

 

 

 

 

Informasjonsansvarlig

Ingvild Nitter Vestad

Ingvild begynte i Økonomiformidlingen som rådgiver høsten 2019, og er nå informasjonsansvarlig. Informasjonsansvarlig har ansvar for Økonomiformidlingens nettside, Facebook og Instagram, samt artiklene til Studvest og annen kontakt med media. Hun er også teamleder for tirsdagsteamet.
Ingvild kan kontaktes på info@okonomiformidlingen.no.

 

 

 

 

 

 

 

Samarbeidsansvarlig

Magnus Fiskerstrand

Magnus startet som samarbeidsansvarlig våren 2020 etter å ha vært rådgiver fra høsten 2019. Han har ansvar for å opprettholde samarbeidet vi har med ulike grupper, samt skaffe nye samarbeidsavtaler. Dette arbeidet fører til at vi kan utveksle kunnskap med andre samfunnsaktører, noe som er verdifullt i utviklingen av organisasjonen. I tillegg til å være Samarbeidsansvarlig er Magnus teamleder for mandagsteamet. Han er engasjert, imøtekommende og forståelsesfull, og synes det er givende å være en del av Økonomiformidlingen.
Magnus kan nås på samarbeid@okonomiformidlingen.no

 

 

 

 

 

 

HR-ansvarlig

Martin Huldal Kvalsvik

Martin begynte som HR-ansvarlig høsten 2019. Som HR-ansvarlig har han ansvar for rekrutteringen og de ulike sosiale arrangementene vi har gjennom året. I tillegg er han teamleder for onsdagsteamet.
Martin kan kontaktes på hr@okonomiformidlingen.no.