STYRET 2022-08-08T14:01:25+02:00

Styret

Styret i økonomiformidlingen (ØF) består av fem personer og i 2022 består styret av følgende personer;

 

Leder

Stine Sjøhaug

Stine begynte som rådgiver høsten 2021 og er leder for Økonomiformidlingen (ØF) i 2022. I tillegg til å fungere som daglig leder, er det hennes oppgave å fokusere på langsiktig utvikling av gruppen og hun har det øverste ansvaret i ØF.

Stine kan kontaktes på kontakt@okonomiformidlingen.no ved klienthenvendelser, eller på leder@okonomiformidlingen.no for andre forespørsler.

 

 

Nestleder/Økonomiansvarlig

Niels-Henrik Guthe

Niels-Henrik startet hos oss som rådgiver før han ble infomasjonsansvarlig, og ble denne høsten engasjert som nestleder/økonomiansvarlig. Som økonomiansvarlig har han ansvar for økonomisk oversikt, budsjett, utgifter og støttesøknader. Oppgavene som nestleder er å støtte opp om leder sitt arbeid, samt å være tilgjengelig for å steppe inn i leder sine oppgaver dersom det skulle behøves.

Niels-Henrik kan kontaktes på nestleder@okonomiformidlingen.no.

 

 

 

 

Informasjonsansvarlig

Håvard Fagerholt

Håvard startet i Økonomiformidlingen som rådgiver, og er nå informasjonsansvarlig.  Informasjonsansvarlig har ansvar for Økonomiformidlingens nettside, Facebook og Instagram, samt artiklene til Studvest og annen kontakt med media. Han er også teamleder for tirsdagsteamet.

Håvard kan kontaktes på info@okonomiformidlingen.no.

 

 

 

Samarbeidsansvarlig

Thiviya Sivapalan

Thiviya er samarbeidsansvarlig og teamleder for onsdagsteamet i Økonomiformidlingen. Som samarbeidsansvarlig har hun ansvar for økonomiformidlingens samarbeidspartnere, ulike prosjekter og foredrag for organisasjoner og skoler.

Thiviya kan kontaktes på samarbeid@okonomiformidlingen.no.

 

 

 

 

HR-ansvarlig

Sandra Mørk Holte

Som HR-ansvarlig har hun ansvar for rekrutteringen og de ulike sosiale arrangementene vi har gjennom året. I tillegg er hun teamleder for mandagsteamet.

Sandra kan kontaktes på hr@okonomiformidlingen.no.