STYRET 2018-02-02T01:02:28+00:00

Styret

Styret består av fem personer og omtrent halvparten blir byttet ut hvert semester. Dette betyr at vi hele tiden har en overlapp med “nye” og “gamle” styremedlemmer. I dag består styret av følgende personer;

Leder

Lena Øyberg

Lena Øyberg

Lena ble valgt inn som leder høsten 2017 og tok over lederstolen 1. januar 2018. Ved dette tidspunktet hadde hun vært med i ØF et halvt år som rådgiver. Hennes oppgaver er å sikre videre drift gjennom finansiering, og hun har det øverste ansvaret i ØF. Lena er masterstudent ved Norges Handelshøyskole, og har god kunnskap om økonomi, budsjettering og andre områder som er viktige som leder for Økonomiformidlingen. Hun er 22 år gammel, og ønsker å styrke Økonomiformidlingens rolle som en viktig samfunnsaktør.
Lena kan kontaktes på kontakt@okonomiformidlingen.no ved klienthenvendelser, eller på leder@okonomiformidlingen.no for andre forespørsler.

Nestleder/Økonomiansvarlig

Leni Flåta

Leni Langås Flåta

Leni begynte som rådgiver i Økonomiformidlingen høsten 2016 og har hatt stillingen som nestleder/økonomiansvarlig siden August 2017. Hun er 22 år gammel og er masterstudent ved Norges Handelshøyskole. Leni er en hardtarbeidende jente som ønsker å sikre driften til Økonomiformidlingen gjennom sikre inntekter og streng kostnadsstyring. Oppgavene som nestleder er å støtte opp om leder sitt arbeid, samt å være tilgjengelig for å steppe inn i leder sine oppgaver dersom det skulle behøves.

Leni kan kontaktes på nestleder@okonomiformidlingen.no.

Informasjonsansvarlig

Magnus Johannesen

Magnus Johannesen

Magnus begynte som informasjonsansvarlig 1. januar 2017. Før dette har han vært rådgiver i ett helt år og har dermed mye verdifull erfaring for ØF. Magnus har ansvar for denne nettsiden og Facebook-siden til ØF. I tillegg er han ansvarlig for artiklene til skoleavisen Bulle og annen kontakt med media. Han er teamleder på mandag, der han har med seg en engasjert og flink gjeng på seks rådgivere. Magnus er 22 år og går Master i regnskap og revisjon og har arbeidet innenfor revisjon, inkasso, gjeldsrådgivning og refinansiering. Magnus bidrar på tvers av teamene og har derfor en viktig rådgivende funksjon for våre klienter.
Magnus kan kontaktes på info@okonomiformidlingen.no.

Samarbeidsansvarlig

Tor Salve Halvorsen Konnestad

Tor Salve Halvorsen Konnestad

Tor begynte som samarbeidsansvarlig 1. januar 2017. Før dette hadde han jobbet som rådgiver. Tor har ansvar for å opprettholde samarbeidet vi har med ulike grupper, samt skaffe nye samarbeidsavtaler. Dette arbeidet fører til at vi kan utveksle kunnskap med andre samfunnsaktører, noe som er verdifullt i utviklingen av organisasjonen . I tillegg er han teamleder på onsdag, der han har med seg en et team på seks rådgivere. Tor er 23 år og går 5. kull. Studiene fokuserer på finans. Tor har et brennende engasjement og er en viktig person i vår organisasjon. Han ønsker å få til gode samarbeid på tvers av organisasjoner for klienter med sammensatte problemer.
Tor kan kontaktes på samarbeid@okonomiformidlingen.no.

HR-ansvarlig

Anne Lene Asche

Anne Lene Asche

Anne Lene begynte som rådgiver i Økonomiformidlingen våren 2016 og ble med i styret høsten 2016. Hun går nå 4. kull med hovedprofil finans. Hun har vært aktiv i studentforeningen og styrker vårt samarbeid med andre deler av studentforeningen ved NHH. HR-ansvarlig har ansvar for rekrutteringen og de andre sosiale arrangementene vi har gjennom året. Anne Lene er opptatt av at alle blir inkludert i en gruppe, noe vi mener er en viktig egenskap når man er HR-ansvarlig. Vi er trygge på at Anne Lene sikrer at vi rekrutterer de beste rådgiverne og fyller semesteret med koselige sosiale arrangementer!
Anne Lene kan kontaktes på hr@okonomiformidlingen.no.