STYRET 2021-09-03T15:51:09+00:00

Styret

Styret består av fem personer og omtrent halvparten blir byttet ut hvert semester. Dette betyr at vi hele tiden har en overlapp med “nye” og “gamle” styremedlemmer. I dag består styret av følgende personer;

 

Leder

Sofie Karlsen

Sofie begynte som rådgiver høsten 2020 og er leder for Økonomiformidlingen (ØF) i 2021. I tillegg til å fungere som daglig leder, er det hennes oppgave å fokusere på langsiktig utvikling av gruppen og hun har det øverste ansvaret i ØF. Sofie går sitt fjerde år på NHH, der hun tar CEMS Master in International Management og en MSc i finansiell økonomi.

Sofie kan kontaktes på kontakt@okonomiformidlingen.no ved klienthenvendelser, eller på leder@okonomiformidlingen.no for andre forespørsler.

 

 

 

 

 

 

Nestleder/Økonomiansvarlig

Sofie Aanonsen

Sofie startet hos oss som rådgiver, og ble denne høsten engasjert som nestleder/økonomiansvarlig. Som økonomiansvarlig har hun ansvar for økonomisk oversikt, budsjett, utgifter og støttesøknader. Oppgavene som nestleder er å støtte opp om leder sitt arbeid, samt å være tilgjengelig for å steppe inn i leder sine oppgaver dersom det skulle behøves.

Sofie kan kontaktes på nestleder@okonomiformidlingen.no.

 

 

 

 

 

 

 

Informasjonsansvarlig

Niels-Henrik Guthe

Niels-Henrik startet i Økonomiformidlingen som rådgiver, og er nå informasjonsansvarlig.  Informasjonsansvarlig har ansvar for Økonomiformidlingens nettside, Facebook og Instagram, samt artiklene til Studvest og annen kontakt med media. Han er også teamleder for onsdagsteamet.

Niels-Henrik kan kontaktes på info@okonomiformidlingen.no.

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbeidsansvarlig

Jens Førsund

Jens er samarbeidsansvarlig og teamleder for tirsdagsteamet i Økonomiformidlingen. Som samarbeidsansvarlig har han ansvar for økonomiformidlingens samarbeidspartnere, ulike prosjekter og foredrag for organisasjoner og skoler.

Jens kan kontaktes på samarbeid@okonomiformidlingen.no.

 

 

 

 

 

 

 

 

HR-ansvarlig

Sara Ilebrekke Undrum

Som HR-ansvarlig har hun ansvar for rekrutteringen og de ulike sosiale arrangementene vi har gjennom året. I tillegg er hun teamleder for mandagsteamet.

Sara kan kontaktes på hr@okonomiformidlingen.no.