STYRET 2019-09-16T17:50:50+00:00

Styret

Styret består av fem personer og omtrent halvparten blir byttet ut hvert semester. Dette betyr at vi hele tiden har en overlapp med “nye” og “gamle” styremedlemmer. I dag består styret av følgende personer;

Leder

Erik Leinebø Ulfstein

Erik begynte i Økonomiformidlingen som rådgiver høsten 2017. Gjennom 2018 var han Informasjonsansvarlig, og han er nå leder for Økonomiformidlingen. Hans oppgaver er å sikre videre drift gjennom finansierng, og han har det øverste ansvaret i ØF. Erik har god kunnskap om økonomi, budsjettering og andre områder som er viktige som leder for Økonomiformidlingen.
Erik kan kontaktes på kontakt@okonomiformidlingen.no ved klienthenvendelser, eller på leder@okonomiformidlingen.no for andre forespørsler.

Nestleder/Økonomiansvarlig

Kristian Hellenes

Kristian startet hos oss som rådgiver, og ble fra august 2019 engasjert som nestleder/økonomiansvarlig.  Han tar master i regnskap og revisjon, og ser frem til å bidra med sin kunnskap og engasjement. Oppgavene som nestleder er å støtte opp om leder sitt arbeid, samt å være tilgjengelig for å steppe inn i leder sine oppgaver dersom det skulle behøves.
Kristian kan kontaktes på nestleder@okonomiformidlingen.no.

Informasjonsansvarlig

Simen Andreas Anda

Simen begynte i Økonomiformidlingen som rådgiver våren 2018. Fra våren 2019 er han Informasjonsansvarlig. Informasjonsansvarlig har ansvar for nettsiden og Facebooksiden til Økonomiformidlingen, samt for artiklene til Studvest og annen kontakt med media. Han er dessuten teamleder for mandagsteamet.
Simen kan kontaktes på info@okonomiformidlingen.no.

Samarbeidsansvarlig

Henrik Wærdahl

Henrik begynte som samarbeidsansvarlig våren 2019 etter å ha vært rådgiver fra høsten 2018. Henrik har ansvar for å opprettholde samarbeidet vi har med ulike grupper, samt skaffe nye samarbeidsavtaler. Dette arbeidet fører til at vi kan utveksle kunnskap med andre samfunnsaktører, noe som er verdifullt i utviklingen av organisasjonen. I tillegg til å være Samarbeidsansvarlig er Henrik teamleder for tirsdagsteamet. Han er engasjert, imøtekommende og forståelsesfull, og synes det er veldig givende å være en del av Økonomiformidlingen.
Henrik kan nås på samarbeid@okonomiformidlingen.no

HR-ansvarlig

Martin Huldal Kvalsvik

Martin begynte som HR-ansvarlig høsten 2019. Som HR-ansvarlig har han ansvar rekrutteringen og de forskjellige sosiale arrangementene vi har gjennom året, og er i tillegg teamleder for onsdagsteamet.
Martin kan kontaktes på hr@okonomiformidlingen.no.