STYRET 2018-09-19T18:28:21+00:00

Styret

Styret består av fem personer og omtrent halvparten blir byttet ut hvert semester. Dette betyr at vi hele tiden har en overlapp med “nye” og “gamle” styremedlemmer. I dag består styret av følgende personer;

Leder

Lena Øyberg

Lena ble valgt inn som leder høsten 2017 og tok over lederstolen 1. januar 2018. Ved dette tidspunktet hadde hun vært med i ØF et halvt år som rådgiver. Hennes oppgaver er å sikre videre drift gjennom finansiering, og hun har det øverste ansvaret i ØF. Lena er masterstudent ved Norges Handelshøyskole, og har god kunnskap om økonomi, budsjettering og andre områder som er viktige som leder for Økonomiformidlingen. Hun er 22 år gammel, og ønsker å styrke Økonomiformidlingens rolle som en viktig samfunnsaktør.
Lena kan kontaktes på kontakt@okonomiformidlingen.no ved klienthenvendelser, eller på leder@okonomiformidlingen.no for andre forespørsler.

Nestleder/Økonomiansvarlig

Ola Kristoffer Nestvold

Ola startet hos oss våren 2018 som rådgiver, og ble fra august 2018 engasjert som nestleder/økonomiansvarlig. Ola er 24 år gammel og tar mastergrad med hovedprofil innenfor økonomisk analyse ved NHH. Tidligere har han erfaring som revisor, og ser frem til å bidra med sin kunnskap og engasjement. Oppgavene som nestleder er å støtte opp om leder sitt arbeid, samt å være tilgjengelig for å steppe inn i leder sine oppgaver dersom det skulle behøves.
Ola kan kontaktes på nestleder@okonomiformidlingen.no.

Informasjonsansvarlig

Erik Leinebø Ulfstein

Erik begynte i Økonomiformidlingen som rådgiver høsten 2017. Fra våren 2018 er han Informasjonsansvarlig. Informasjonsansvarlig har ansvar for nettsiden og Facebooksiden til Økonomiformidlingen, samt for artiklene til Studvest og annen kontakt med media. Han er dessuten teamleder for tirsdagsteamet.
Erik kan kontaktes på info@okonomiformidlingen.no.

Samarbeidsansvarlig

Benjamin Hui

Benjamin begynte som samarbeidsansvarlig våren 2018 etter å ha vært rådgiver fra høsten 2017. Benjamin har ansvar for å opprettholde samarbeidet vi har med ulike grupper, samt skaffe nye samarbeidsavtaler. Dette arbeidet fører til at vi kan utveksle kunnskap med andre samfunnsaktører, noe som er verdifullt i utviklingen av organisasjonen. I tillegg til å være Samarbeidsansvarlig er Benjamin teamleder for mandagsteamet. Han er engasjert, imøtekommende og forståelsesfull, og synes det er veldig givende å være en del av Økonomiformidlingen. Benjamin kan nås på samarbeid@okonomiformidlingen.no

HR-ansvarlig

Nathalie Thorstensen

Nathalie begynte som rågiver på tirsdagsteamet våren 2018, og er fra høsten 2018 teamleder for onsdagsteamet i tillegg til å være HR-ansvarlig. Hun tar master i økonomi og administrasjon ved NHH med hovedprofil i økonomisk styring. Bacheloren tok hun ved Høgskolen på Vestlandet avdeling Bergen. Hun er engasjert og strukturert i sitt arbeid, og har erfaring fra bedriftsøkonomi i byggebransjen. HR-ansvarlig har ansvar for rekrutteringen og de andre sosiale arrangementene vi har gjennom året. Vi er trygge på at Nathalie sikrer at vi rekrutterer de beste rådgiverne og fyller semesteret med koselige sosiale arrangementer!
Nathalie kan kontaktes på hr@okonomiformidlingen.no.