Gjeld

I Økonomiformidlingen har vi lang erfaring med å veilede klienter gjennom gjeldsproblemer. Her beskriver vi noen av de vanligste problemene og hvordan man går frem for å løse disse.

Hvordan havnet jeg i gjeldsproblemer?

Som regel skyldes gjeldsproblemer at man over tid har hatt større utgifter enn inntekter. For å dekke utgiftene tyr man gjerne til kredittkort, forbrukslån og lignende. Felles for disse er at renten typisk er svært høy. Særlig om man har flere kredittkort og forbrukslån blir det vanskelig å holde oversikten, og da kan lånene vokse ut av kontroll uten at man selv får det med seg. Blir de månedlige rentene og gebyrene så store at man ikke lenger klarer å betjene lånet, vil lånet kunne vokse ut av kontroll.

Hvordan kommer jeg meg ut av gjeldsproblemer?

Det første steget er å få en oversikt. Man kan benytte seg av Gjeldsregisteret for å se utestående gjeld, men merk at inkassokrav ikke vises her. Lag en liste over kreditorene dine og kontakt dem for å få en oversikt over hvor mye du skylder dem, hvor mye du skal betale i måneden, hvilken rente du har og eventuelle gebyrer. Skriv dette ned og forsøk å beregne hvor mye den samlede gjelden er på.

 

Hva kan Økonomiformidligen hjelpe med?

Mange opplever at det å få oversikt er utfordrende. Derfor hjelper vi i Økonomiformidlingen klientene våre med å danne en oversikt og å regne på kostnadene. I tillegg bistår vi med å kontakte kreditorer, forhandle ned gjelden og lage nedbetalingsplaner. Dette skaper forutsigbarhet for både deg og kreditorene. Vi kan også bistå med refinansiering av gjelden. Det kan ofte lønne seg å samle flere lån til ett, særlig når gebyrene utgjør en stor del av lånets utgifter.

Som klient hos Økonomiformidlingen får du en støttespiller som kan rådgi deg gjennom vanskelige økonomiske situasjoner. Vi hjelper deg med å forstå kompliserte situasjoner og gir deg råd om hvilke valg du burde foreta deg. Mange av våre klienter opplever det som svært betryggende å få støtte fra en kompetent rådgiver når de skal navigere gjennom temaer som gjeld, renter, forbrukslån, kredittkortlån, nedbetalingsavtaler, refinansiering og mer.