Økonomiformidlingen

Gratis økonomisk rådgivning

Tjenester

Vi kan hjelpe deg med en rekke elementer innen økonomisk rådgivning. Ta kontakt med oss så vi kan hjelpe deg videre.

Om oss

Økonomiformidlingen er et studentinitiativ ved Norges Handelshøyskole (NHH), som baserer seg utelukkende på frivillig engasjement. Vi er en uavhengig organisasjon som tilbyr gratis økonomisk rådgivning til alle privatpersoner som ønsker det. Vår rådgivning er selvfølgelig taushetsbelagt. Våre rådgivere har minimum ett års utdanning innenfor økonomi. De har i tillegg gått gjennom kursing, og står klare til å møte et bredt spekter av henvendelser.

Kontaktinformasjon

Vi takker for økonomisk støtte fra Velferdstinget Vest.