Våre tjenester

slant-separator

Økonomiformidlingen har siden 2012 tilbudt gratis økonomisk rådgivning til privatpersoner. Vi kan hjelpe deg med en rekke privatøkonomiske problemstillinger. Se våre kjerneområder under.

Gjeld

Forsikring

Lån

Skatt

Budsjett

Pensjon

Hva kan vi ikke hjelpe med?

slant-separator

Som følge av rettslige og selvpålagte begrensninger vil vi måtte avvise enkelte forespørsler. Vi kan ikke tilby rådgivning innen investeringsvirksomhet, finansieringsvirksomhet eller gjeldsordning etter gjeldsordningsloven. Vi tilbyr heller ikke rådgivning til næringsvirksomhet. Økonomiformidlingen har ikke mulighet til å gi ut penger eller gjennomføre finansielle transaksjoner. Vi har ikke mulighet til å bistå med juridiske spørsmål. Hvis man har spørsmål som er av juridisk art, anbefaler vi at man tar kontakt med jusstudentene i Jussformidlingen.