Pensjon

Pensjon i Norge fungerer ved at man betaler inn til en pensjonsordning gjennom livet sitt. Pensjonssparing er viktig fordi det gir trygghet og økonomisk sikkerhet i alderdommen. I Norge er det tre hoveddeler av pensjonen: 1) Folketrygden, som er en grunnleggende trygdeordning for alle som bor eller har bodd i Norge, 2) Innskuddspensjon, som er en privat pensjonsordning hvor du og din arbeidsgiver betaler inn på en pensjonskonto, og 3) Egen pensjonssparing, som gir muligheten for å spare opp til pensjon i tillegg til de andre pensjonsordningene.

 

Folketrygden er en grunnleggende trygdeordning for alle som bor eller har bodd i Norge. Man kan sjekke pensjonen sin her (https://www.nav.no/dinpensjon). Når man jobber, spares det automatisk opp penger for deg. Hvor mye du får fra folketrygden er avhengig av året du ble født, hvor lenge du har jobbet før du går av med pensjon og inntekten din.

 

Innskuddspensjon er en privat pensjonsordning hvor arbeidsgiver betaler inn på en pensjonskonto. Hvor mye som settes av er avhengig av din inntekt og stor andel av inntekten din arbeidsgiveren sparer for deg. Dette gir deg muligheten til å spare opp til en høyere pensjon enn du ville fått gjennom folketrygden alene.

 

Egen pensjonssparing gir muligheten for å spare opp til pensjon utover det man får fra folketrygden og innskuddspensjonen. En typisk form for egen pensjonssparing er IPS, som gir deg skattefradrag men som er låst til man går av med pensjon. Man kan også spare opp til egen pensjon ved hjelp av andre former, som å spare i aksjefond.

 

Økonomiformidlingen har dyktige rådgivere som hjelper deg med å beregne pensjonen din og forventede pensjonsutbetalinger. I tillegg kan vi gi råd om hvordan man kan øke pensjonen sin, og fordeler og ulemper med ulike pensjonsordninger. Ta kontakt med Økonomiformidlingen i dag for gratis pensjonsrådgivning.