RÅDGIVERE 2018-05-06T10:49:46+00:00

Rådgivere

I Økonomiformidlingen har vi nå 22 frivillige rådgivere. Rådgiverne er fordelt på tre team, ett hver dag de tre første dagene i uken. Det er i utgangspunktet 6 rådgivere på hvert team, i tillegg kommer teamlederen som er presentert under styret.
Her vil vi presentere rådgiverne slik at dere kan bli litt bedre kjent med dem.

Mandagsteamet

Christoffer Høsøien

Christoffer, 24 år fra Arna utenfor Bergen. Han går 5.kull ved NHH på linjen for regnskap og revisjon. Før han begynte på NHH, tok han bachelorgrad i økonomi og administrasjon ved BI Bergen. Han ble med i Økonomiformidlingen høsten 2016. Christoffer er imøtekommende, hardtarbeidende og ønsker å bidra med sin kunnskap til å hjelpe andre.

 

 

Halvard Johansen Haga

Halvard er en 23 år gammel mann fra Sandnes. Han startet i Økonomiformidlingen, og på Norges Handelshøyskole, høsten 2017. Per tid tar han en mastergrad i regnskap og revisjon ved NHH.

 

 

 

Helena Chiem

Helena har jobbet i Økonomiformidlingen siden august 2017. Hun liker å jobbe tett med klientene og ønsker å hjelpe andre. Helena er motivert med et ønske om å bidra positivt i Økonomiformidlingen.

 

 

Simen Andreas Anda

Simen startet i Økonomiformidlingen våren 2018, og går tredje semester ved Norges Handelshøyskole. Han er positiv og motivert, og setter pris på å få bruke sin kompetanse til å hjelpe andre.

 

 

Tanja Nguyen

Tanja er 23 år og kommer fra Ålesund. Hun har tidligere tatt en bachelorgrad i økonomi og administrasjon på Høgskolen i Sørøst-Norge avd. Vestfold. Hun startet på sin mastergrad i økonomi på NHH høsten 2017, og ble en del av Økonomiformidlingen i 2018. Tanja er en jente som er flink til å planlegge og har et blikk for fremtiden.

 

Henrik Vennerød

Henrik kommer fra hovedstaden og startet i økonomiformidlingen Januar 2018. Har tidligere tatt en bachelorgrad i Økonomi og ledelse ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Påbegynte masterstudiene ved Norges Handelshøyskole høsten 2017, med finans som hovedprofil. En engasjert person med stor interesse for finansfag og personlig økonomi.

 

Tirsdagsteamet

 

Anine Wictorsen

Anine startet hos oss høsten 2017. Hun tar en master med hovedprofil i finans på NHH, og har tidligere en bachelorgrad i økonomi og ledelse, samt et årsstudie i idrettsvitenskap fra Norges idrettshøyskole. Hun er aktiv, blid og positiv, og tar gjerne en utfordring.

 

 

Rebin Menmi

Rebin begynte hos oss høsten 2017. Han er glad i å hjelpe folk, dermed ble Økonomiformidlingen et naturlig sted å bidra. Klar over behovet studenter og andre har for hjelp til å komme seg ut av spesielt gjeldssituasjoner, er han forberedt på å bidra så godt han kan. Med en tidligere mastergrad innen økonomi og administrasjon med spesialisering innen økonomistyring, tar han for øyeblikket en master innen regnskap og revisjon.

 

Tor Salve Halvorsen Konnestad

Tor begynte som rådgiver på onsdagsteamet i Økonomiformidlingen høsten 2016. Han er 21 år, fra sykkelbyen Grimstad og går fjerde året på NHH med hovedprofil i finansiell økonomi. Tor er trivelig og arbeidsom.

 

Nathalie Thorstensen

Nathalie tar master i økonomi og administrasjon ved NHH med hovedprofil i økonomisk styring. Bacheloren tok hun ved Høgskolen på Vestlandet avdeling Bergen. Hun er engasjert og strukturert i sitt arbeid, og har erfaring fra bedriftsøkonomi i byggebransjen. Arbeidet i økonomiformidlingen begynte i januar 2018.

 

 

Guro Thomasgaard Busterud

 

Guro startet i Økonomiformidlingen januar 2018. Hun har en bachelor innen økonomi og administrasjon og tar nå en master, med hovedprofil innen økonomisk styring.

 

 

Martin Berild Vittring

Martin startet i Økonomiformidlingen januar 2017. Han har erfaring fra arbeid innenfor inkassovirksomhet rettet både mot private og bedrifter, samt erfaring fra bankvirksomhet. Martin startet på sin mastergrad med hovedprofil i finans ved NHH høsten 2017, og har tidligere studert ledelse, innovasjon og økonomi. Han er engasjert, imøtekommende og løsningsorientert.

 

Onsdagsteamet

 

Danijela Zivkovic

Danijela startet i Økonomiformidlingen høsten 2017. Hun kommer opprinnelig fra Sørlandsbyen Flekkefjord og studerer på Norges Handelshøyskole. Hun er en positiv og målrettet person, som kan bidra positivt til arbeidet i Økonomiformidlingen.

 

 

Hanne Lervåg Hunnestad

Hanne startet både i Økonomiformidlingen og på NHH høsten 2017. Kommer fra Rørvik i Nord-Trøndelag, og har tidligere tatt en bachelor i økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Sørøst Norge, avd. Bø i Telemark. Tidligere har hun jobbet med inkasso, og skrevet en bacheloroppgave om ungdom med betalingsproblemer. Hanne er en blid jente som ønsker å bidra med sine kunnskaper.

 

 

 

Lennart Harlinn

Lennart startet i Økonomiformidlingen våren 2017. Han trives best når han hjelper andre mennesker, enten det er innenfor økonomisk rådgivning eller gjennom jobben som personlig trener. Lennart er engasjert, god til å lytte, og imøtekommer klientene etter beste evne.

 

 

Mads Trøan Larsen

Mads er fra Trondheim, hvor han tok sin bachelorgrad i økonomi ved NTNU Handelshøyskolen. Høsten 2017 begynte han på masterstudiet ved NHH og i Økonomiformidlingen. Han liker finansfagene på skolen best, og synes personlig økonomi er et spennende felt.

 

 

Markus Pettersen

Markus startet i Økonomiformidlingen høsten 2017. Han er født og oppvokst i Sarpsborg, og ved siden av jobben som rådgiver spiller han NHHI Innebandy. Markus er nå godt igang med sin bachelorgrad i økonomi og administrasjon. Han er en trivelig, motivert og omgjengelig gutt, som legger inn sin innsats der det trengs.

 

 

Thomas Uthaug

Thomas begynte på NHH og i Økonomiformidlingen høsten 2017. Kommer fra Austrheim i Nordhordland og har en bachelor i økonomi og administrasjon fra BI Bergen. Thomas jobbet noen år før han startet på master og tar med seg god kompetanse om pensjon og energi til Økonomiformidlingen.

 

Ola Kristoffer Nestvold

Ola startet hos oss våren 2018. Han tar mastergrad med hovedprofil innenfor økonomisk analyse ved NHH. Tidligere har han erfaring som revisor, og ser frem til å bidra med sin kunnskap og engasjement.